Projekty unijne

Beneficjent Kędziorek Joanna realizuje projekt pn.

"Udział firmy Kędziorek Joanna w programie branżowym MODA POLSKA, który przyczyni się do rozwoju działalności eksportowej."

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

Cele i planowane efekty projektu: Elementem strategii rozwoju Wnioskodawcy jest ekspansja na rynki zagraniczne. W wyniku wejścia na nowe rynki zagraniczne przedsiębiorstwo uzyska dostęp do szerszego grona potencjalnych klientów, do których będzie mogło kierować swoją ofertę. W konsekwencji, nastąpi nie tylko wzrost przychodów przedsiębiorstwa, ale także wielkości polskiego eksportu. Udział w imprezach targowych w ramach realizacji projektu doprowadzi do nawiązania nowych kontaktów handlowych. Dzięki ekspansji zagranicznej nastąpi wzrost sprzedaży przedsiębiorstwa oraz zysków firmy. Dodatkowe zyski będą mogły być wykorzystane w celu dalszego rozwoju firmy i jej oferty, co pozwoli na zwiększenie poziomu konkurencyjności Wnioskodawcy.

Wartość projektu: 463 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 393 550,00 PLN
Projekt realizowany w okresie 12/03/2020 – 30/06/2022

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pani Joanny Kędziorek, tel. 509 633 736, mail: kedziorek@kedziorek.pl